Een vitaal sport- en beweegaanbod

Samen voor een duurzame sportinfrastructuur

Sport beweegt en maakt gezond

Samen onderstrepen we de maatschappelijke waarde van sport

Als één team voor de sport

Kennis delen, verbinden en inspireren

SportZ verbindt, deelt en inspireert

Lokaal Sport- en Beweegakkoord Zeewolde

Het Sportakkoord

In de periode 2019-2020 is er met heel veel verschillende partners vanuit sport, onderwijs, welzijn en gezondheid hard gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd Sport- en beweegakkoord. Inmiddels is de uitvoeringsperiode van dit Sportakkoord verstreken en staan we aan de vooravond van Sportakkoord II.

Meer weten over het Sportakkoord?